logo

gr en

ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ

GARBIS LAW


‘’Committed to delivering success.’’

Σοφία Γαρμπή

Δικηγόρος

+306956529937

Κινητό

info@garbislaw.gr

Email

Φραγκάτα, Κεφαλονιά 28100

Διεύθυνση

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ

Η Σοφία είναι μία δικηγόρος που ασκεί όλες τις πτυχές του ελληνικού δικαίου που αφορούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας από το 2019. Ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα ακίνητης περιουσίας, ενέργειας, αστικού και εταιρικού δικαίου καθώς και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η Σοφία ξεκίνησε το δικό της δικηγορικό γραφείο στην Κεφαλονιά το 2020, έχοντας περάσει τα τελευταία 3 χρόνια δουλεύοντας σε μια γνωστή δικηγορική εταιρεία (μέλος μιας διεθνούς λογιστικής εταιρείας «Big 4») με έδρα στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήταν μέλος της ομάδας περί Ακινήτων (Real Estate), παρείχε συμβουλές για όλα τα ζητήματα ακίνητης περιουσίας, διεξήγαγε νομικούς ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας, εγγραφές προσημειώσεων υποθήκης και άρσεις αυτών καθώς και λοιπές διαδικασίες ενώπιον υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων εντός της Ελλάδας, και εκπροσώπησε πωλητές ή αγοραστές σε συμβόλαια αγοραπωλησίας και/ή συμφωνητικά μίσθωσης.

Image

Σπούδασε νομικά (LLB) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Νομικής και έπειτα απέκτησε Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομικά, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών. Της έχει επίσης απονεμηθεί πιστοποιητικό σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) (2021). Εκτός από τα Ελληνικά, μιλάει επίσης Αγγλικά και Γερμανικά και πρόσφατα άρχισε επίσης τα μαθήματα Ιταλικών.

Παράλληλα με το δικό της γραφείο, συνεργάζεται ως Εξωτερικός Συνεργάτης για άλλα 2 δικηγορικά γραφεία επίσης με έδρα στην Κεφαλονιά.

2. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ήθος • ακεραιότητα • αξιοπιστία

 

Οι αξίες μας αποτελούν θεμελιώδες μέρος του ποιοι είμαστε και του τι υποστηρίζουμε. Ως εκ τούτου, αντανακλούν και τις αρχές με τις οποίες εργαζόμαστε. Μέσω της ακεραιότητας και της ηθικής επαγγελματικής συμπεριφοράς μας, επιτυγχάνουμε να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να αποτελούμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Η χαρακτηριστική μας αμεσότητα είναι αυτό που κάνει το δικηγορικό μας γραφείο να ξεχωρίζει. Δέσμευσή μας να προλαμβάνουμε καταστάσεις και να προσφέρουμε στους πελάτες μας γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη τους.

Ο απώτερός μας στόχος είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις και καθιστώντας τη δικαιοσύνη προσιτή σε κάθε πολίτη.

3. ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαδικασίες και συμβόλαια αγοραπωλησιών ακίνητης περιουσίας, μισθωτήρια συμφωνητικά, επίλυση διαφορών ακίνητης περιουσίας, διεξαγωγή νομικών ελέγχων τίτλων ιδιοκτησίας σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, επίλυση ζητημάτων πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας και εθνικού πλαισίου.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ίδρυση και μετασχηματισμός εταιρικών μορφών και σύνταξη σχετικών εγγράφων, όπως καταστατικό και συμφωνία μετόχων και συμφωνίες εμπιστευτικότητας, σύνταξη και διαπραγμάτευση όλων των ειδών εμπορικών συμβάσεων, ήτοι αντιπροσωπείας, διανομής, προμήθειας, franchise, κ.λπ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επίλυση διαφορών οικογενειακής, κληρονομικής και περιουσιακής φύσης, εκπροσώπηση ενώπιον των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παροχή συμβουλών σχετικά με την Ελληνική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, αδειοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σύνταξη συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Υποστήριξη και αντιμετώπιση ερευνών από τις αρχές ανταγωνισμού, εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ήτοι ποινικές διαδικασίες και αγωγές αποζημίωσης για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, παροχή συμβουλών επί ζητημάτων συμβατότητας κρατικών ενισχύσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κατοχύρωση εθνικού και/ή ευρωπαϊκού σήματος ή ευρεσιτεχνίας καθώς και επίλυση διαφορών παραβίασης σήματος ή ευρεσιτεχνίας, και παροχή συμβουλών για την αποτελεσματική προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ασφάλεια δεδομένων και συμμόρφωση με τον προβλεπόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων καθώς και ζητήματα ιδιωτικότητας.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Ποινική υπεράσπιση, αντιμετώπιση πιθανών κανονιστικών και ποινικών ερευνών για εταιρικά και ηλεκτρονικά εγκλήματα, παροχή συμβουλών επί εγκλημάτων οικονομικής φύσεως, απάτης, φοροδιαφυγής και πολιτικών κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το πλαίσιο εργοδοτών και των εργαζομένων, την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανάληψη διαδικασιών για τη διασυνοριακή κυκλοφορία προσωπικού, καθώς και επίλυση εργατικών διαφορών ή αγωγές μη καταβληθεισών δεδουλευμένων αποδοχών (μισθών).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων σε/από τη Αγγλική-Ελληνική και Γερμανική-Ελληνική γλώσσα.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

with country code
+306956529937

Κινητό

info@garbislaw.gr

Email

Φραγκάτα, Κεφαλονιά 28100

Διεύθυνση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ
Κινητό: +306956529937
Διεύθυνση: Φραγκάτα, Κεφαλονιά 28100

logo

ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ

GARBIS LAW

FOLLOW US

 

GOOGLE MAPS

LOGO WHITE